en een aantal andere vragen….

 

Hoeveel verschillende nationaliteiten heeft Rotterdam?

en een aantal andere vragen….

Vragen en antwoorden over de diversiteit van Rotterdam

1. Hoeveel nationaliteiten zijn er in Rotterdam?

Rotterdam telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten (https://idemrotterdam.nl/). Daarmee is Rotterdam een van de meest diverse steden van Europa.

2. Wat is de grootste groep nationaliteit in Rotterdam?

De grootste groep met een migratieachtergrond in Rotterdam is van Turkse afkomst (https://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam). In 2020 waren er 49.699 mensen met een Turkse nationaliteit in Rotterdam.

3. Wanneer kwamen de eerste migranten naar Rotterdam?

De eerste migranten kwamen al in de 19e eeuw naar Rotterdam, toen de havenstad een belangrijke rol ging spelen in de internationale handel. (https://stadsarchief.rotterdam.nl/)

4. Heeft Rotterdam de meeste verschillende nationaliteiten van de wereld?

Nee, steden zoals Miami en New York hebben meer verschillende nationaliteiten dan Rotterdam. (https://www.wikipedia.org/) Echter, Rotterdam behoort zeker tot de top 10 van meest diverse steden ter wereld.

5. Waarom komen mensen naar Rotterdam?

Rotterdam is een internationale stad met veel kansen op het gebied van werk, onderwijs en cultuur. De stad heeft een open en tolerante sfeer, waardoor mensen van over de hele wereld zich hier welkom voelen. (https://rotterdammakeithappen.nl/)

6. Welke wijken in Rotterdam zijn het meest divers?

De wijken met de meeste diversiteit in Rotterdam zijn:

 • Feijenoord
 • Charlois
 • Delfshaven
 • Kop van Zuid
 • Rotterdam Centrum

In deze wijken wonen mensen met een migratieachtergrond uit alle hoeken van de wereld. (https://allecijfers.nl/)

7. Hoe draagt diversiteit bij aan de identiteit van Rotterdam?

Diversiteit is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Rotterdam. De stad staat bekend om haar openheid, tolerantie en internationale karakter. De diversiteit van de bevolking draagt bij aan de dynamische en creatieve sfeer van Rotterdam. (https://onderzoek010.nl/)

8. Welke uitdagingen brengt diversiteit met zich mee in Rotterdam?

Diversiteit brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee, zoals:

 • Taalbarrières
 • Culturele verschillen
 • Discriminatie
 • Segregatie

De gemeente Rotterdam zet zich in om deze uitdagingen aan te pakken en te bevorderen dat alle Rotterdammers zich thuis voelen in de stad. (https://idemrotterdam.nl/)

9. Hoe stimuleert de gemeente Rotterdam integratie?

De gemeente Rotterdam stimuleert integratie op verschillende manieren, zoals:

 • Het aanbieden van inburgeringscursussen
 • Het organiseren van activiteiten die mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen
 • Het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van tolerantie en respect

(https://www.rotterdam.nl/)
This list is more than just statistics:

 • It represents the human stories and journeys that make Rotterdam a truly special place.
 • It celebrates the inclusivity and diversity that are fundamental to our city’s identity.
 • It serves as a resource for residents and visitors to explore the richness of Rotterdam’s multicultural fabric.

Join us in exploring the world in our own backyard!


Home